Більше статей...

  1. СПО об'єднань профспілок про проект наказу Мінекономрозвитку України "Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації"
  2. СПО об'єднань профспілок про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)" р.3132
  3. СПО об'єднаднань профспілок про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання державних гарантій соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, залучення приватних інвестиці
  4. СПО об'єднань профспілок про проект постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини"
  5. СПО об'єднань профспілок про проект Закону України "Про внесення змін до ПОдаткового кодексу України щодо податкової лібералізації" (реєстр. № 3357 від 26.10.2015 р.)