Більше статей...

  1. СПО об"єднань профспілок про проект наказу МОН України "Про затвердження Типового положення про центр кар"єри закладу професійної (професійно-технічної) освіти"
  2. СПО об"єднань профспілок про проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров"я"
  3. СПО об"єднань профспілок про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
  4. СПО об"єднань профспілок про проект постанови КМУ "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань погашенння заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення)"
  5. СПО об"єднань профспілок про проект Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об"єднань (організацій) колишнього Союзу РСР"