Більше статей...

  1. СПО об"єднань профспілок про проект наказу Мінсоцполітики "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році
  2. СПО об"єднань профспілок про проект наказу МО України "Про затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я в системі Міністерства оборони України"
  3. СПО об"єднань прфоспілок про проект постанови КМУ "Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії"
  4. СПО об"єднань профспілок про проект наказу МОН України "Про затвердження норм часу для плану і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних
  5. СПО об"єднань профспілок про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб",