Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 75-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання укладення генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими  об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод" (додаток)