Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо конкретизації порядку розірвання трудових договорів з керівниками) (реєстр. № 2274 від 11.02.2013)"

На розгляді СПО знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо конкретизації порядку розірвання трудових договорів з керівниками) (реєстр. №2274 від 11.02.2013)». Просимо розглянути зазначений проект та при наявності у вас пропозицій чи зауважень до нього, направити їх до 04.03.2013 р. на електронну адресу nefodova@fpsu.org.ua

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення)"

Від Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці на адресу СПО об’єднань профспілок надійшов лист з проханням надати свої пропозиції до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення (реєстр. № 2259 від 08.02.2013), внесеного народним депутатом України А.В. Яценком Просимо ознайомитись із законопроектом та у разі наявності зауважень (пропозицій) надіслати їх до 1 лютого 2013 року на електронну адресу: morozova@fpsu.org.ua   1. Законопроект 2. Пояснювальна записка 3. Порівняльна таблиця

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (реєстр. № 2208 від 06.02.2013р.)

На розгляді СПО знаходиться проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (нова редакція) (реєстр. № 2208 від 06.02.2013 р.), внесеного народними депутатами України Жуком М.В. та Ілюком А.О.               Ознайомитися з текстом законопроекту можна тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45671 Просимо розглянути зазначений проект закону та при наявності у Вас пропозицій чи зауважень до нього, направити їх до 28.02.2013 р. на електронну адресу: molod@fpsu.org.ua  

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці звернувся до Спільного представницького органу репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні з проханням надати пропозиції стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо визначення майна федерації профспілок) (реєстр. № 2204 від 06.02.2013), внесеного народним депутатом О. Стояном. З метою підготовки відповіді просимо надати (у разі наявності) зауваження та пропозиції до вищезазначеного законопроекту департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ до 27 лютого 2013 року на e-mail: snd@fpsu.org.ua (законопроект додається).

Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання пільг в оподаткуванні доходів, отриманих самозайнятими особами у сфері послуг" (реєстр. № 2192 від 05.02.2013)

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці звернувся до Спільного представницького органу репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні з проханням надати пропозиції стосовно законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання пільг в оподаткуванні доходів, отриманих само зайнятими особами у сфері послуг (реєстр. № 2192 від 05.02.2013 р.)  внесеного народним депутатом України Кужель О.В.   З метою підготовки відповіді просимо надати (у разі наявності) зауваження та пропозиції до вищезазначеного законопроекту департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ до 26 лютого ц.р. на e-mail: anel@fpsu.org.ua

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат)"

На розгляд СПО об’єднань профспілок від Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці надійшов проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат (реєстр. № 2180 від 05.02.2013) (додається), внесеного народним депутатом України В. Немілостівим. У разі наявності пропозицій і зауважень просимо направити їх до 26 лютого 2013 року департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ на електронну адресу: omorozova@fpsu.org.ua або makogonyuk@fpsu.org.ua.  

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг"

До СПО об’єднань профспілок України від Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці надійшов проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності само зайнятих осіб у сфері послуг (реєстр. №2191 від 05.02.2013 р.),внесеного народним депутатом України Кужель О.В. Просимо, при наявності пропозицій та зауважень до законопроекту, надсилати департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ на електронну адресу: erasov@fpsu.org.ua або shvedova@fpsu.org.ua (проект додається)