Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання державних гарантій соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, залучення приватних інвестицій у розвиток гірських територій

У разі наявності пропозицій та зауважень, просимо направити їх до 20.11.2015 р. на електронну адресу  ostapenko@fpsu.org.ua для узагальнення та підготовки відповіді. За дорученням Голови СПО об’єднань профспілок Осового Г.В. (р.№3253, посилання http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56720)