Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування

У разі наявності пропозицій та зауважень, просимо направити їх до 12.11.2015 р. на електронну адресу  tubelec@fpsu.org.ua  для узагальнення та підготовки відповіді. За дорученням Голови СПО об’єднань профспілок Осового Г.В. (р.№ 3309 посилання http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56786 )