Проект наказу «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

Просимо розглянути проект наказу «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», внесеного МОЗ України (проект наказу, пояснювальна, гігієнічні класифікації, таблиці).

У разі наявності пропозицій і зауважень, направляти їх до 13.06.2013 на електронну адресу: stovbun@fpsu.org.ua, для узагальнення та підготовки відповіді.

За дорученням заступника

  Голови СПО об’єднань профспілок Кондрюка С.М.