Проект постанови КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації , та визначається

Просимо розглянути  проект постанови КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації , та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів , метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та критеріям, яким вони повинні відповідати, та внесення зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади КМУ через відповідних членів КМУ" (додається), (додається) , (додається). У разі наявності пропозицій і зауважень, направляти їх до 27.07.2015 р. на електронну адресу : riabtseva@fpsu.org.ua , vasilenko@fpsu.org.ua  для узагальнення та підготовки відповіді. За дорученням  Першого заступника   Голови СПО об’єднань профспілок Кондрюка С.М.